Može li cijepljenje protiv HPV-a pomoć ženama koje prolaze proces konizacije u budućnosti?

Cijepljenje protiv HPV-a žena kojima su kirurški odstranjene abnormalne stanice cerviksa znatno smanjuje rizik ponovne pojave neoplasticnih promjena – kaže vrlo zanimljiva studija tima pri Imperial College u Londonu koja je nedavno objavljena u časopisu BMJ.

Studija govori kako je u žena koje su podvrgnute konizaciji – u slučaju cijepljenja u periodu kirurškog zahvata bio zabilježen 57% niži rizik od ponovljenih promjenama (CIN 2 ili viši stupanj) naspram žena koje nisu cijepljene protiv HPV-a u vrijeme kirurske intervencije. Učinak cjepiva na smanjenje rizika je bio još boljih 74% u slučaju najčešćih tipova HPV-a visokog rizika 16 i 18.Autori napominju kako su ovi rezultati opservacijski i kako su potrebne daljnje studije koje bi potvrdile ova zapažanja, te da se napravi objektivnija procjena na većem uzorku o učinkovitosti i isplati li se cijepljenje protiv HPV-a žena po konizaciji. U planu je NOVEL studija koja bi mogla biti upravo na tom tragu i dati traženu potvrdu.

Dosadašnja saznanja su govorila o blagodati cijepljenja već zaraženih žena u dominantno kontekstu prevencije koinfekcija drugim tipovima HPVa. Cjelokupna studija je dostupna na linku.

Izvor: https://web.facebook.com/cijepljenje