PORAST CIJEPLJENJA MLADIH PROTIV HPV-A, ALI I DALJE LOŠI U ZNANJU- 70% NJIH NE ZNA ŠTO JE PAPA TEST

U Prirodoslovnoj školi Vladimir Prelog održana je konferencija za medije na kojoj su
predstavljeni posljednji podaci o procijepljenosti mladih u Hrvatskoj kada je riječ o HPV
infekciji. Istraživanje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

„Utrošeno je 27 000 doza cjepiva protiv HPV-a za osnovne škole, 4000 doza za srednje
škole i oko 2000 doza za visoka školstva. Što se tiče same procijepljenosti po županijama,
Grad Zagreb svakako ima najviše utrošenih doza, jer imaju i najdužu praksu cijepljenja protiv
HPV infekcije. Procijepljenost za prošlu školsku godinu 2020./2021. u osnovnim školama
iznosila je oko 41%. Veliko iznenađenje su Brodsko- posavska županija sa 65%
procijepljenosti, te Vukovarsko- srijemska i Bjelovarsko- bilogorska sa 60% procijepljenosti.
Najlošija županija je Ličko- senjska gdje je samo je dan učenik primio dvije doze cjepiva. Uz
nju, loše stoje i Splitsko- dalmatinska, te Dubrovačko- neretvanska županija gdje je
procijepljenost ispod 10%.“- izjavio je Marko Gangur, Voditelj i nacionalni koordinator „Budi
Mrak“ kampanje.

Iako je trend cijepljenja u porastu, to i dalje nije dovoljno.
„Mi u Gradu Zagrebu cijepimo već 15 godina i rezultati iz godine u godinu su sve bolji. Čak i
za vrijeme pandemije COVID-a, procijepljenost je bila dobra. No, ako gledamo prema
smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije koja kaže da bi procijepljenost djevojčica do
15 godina trebala biti oko 90%, a mi smo niti na pola puta, sa 41%. Nadamo se da će naše
sve daljnje javno-zdravstvene aktivnosti i cjelokupni rad doprinjeti još boljim rezultatima.“-
poručila je dr. med. Tatjana Petričević Vidović, Voditeljica Službe za školsku i adolescentnu
medicinu, NZJZ AndrijaŠtampar.

Javno- zdravstvena kampanja „Budi mRAK“ kontinuirano se provodi s ciljem edukacije
mladih i njihovih roditelja kada je riječ o prevenciji HPV infekcije koja može uzrokovati čak 6
vrsta raka. Najbolja i najučinkovitija zaštita je cjepivo koje je u Hrvatskoj dostupno i besplatno
za sve mlade do 25 godina života. Kako bi što bolje i više educirali mladih o HPV infekciji,
studenti medicine, u sklopu ove kampanje, diljem hrvatskih škola provode edukacije za
učenike.Prema podacima održanih edukacija po hrvatskim školama unazad godinu dana,

mladi i dalje ne znaju dovoljno o prevenciji i zaštiti od HPV-a. Od 3000 ispitanih učenika, čak
70% njih ne zna što je PAPA test. „Mi smo u 11 županija proveli edukaciju. Od 3000 ispitanih učenika, čak 70% njih ne zna što
je PAPA test. Također, isto toliko njih ne zna koji su simptomi kod muškaraca s HPV
inekcijom niti ne zna koliko postoji tipova HPV-a. Nakon radionice, znanje učenika o HPV
infekciji se itekako povećava. Uz to kreće i promišljanje i odluka za cijepljenjem. I to je ono
što je najbitnije.“- rekao je Marko Gangur, Voditelj i nacionalni koordinator „Budi Mrak“ kampanje.

U Prirodoslovnoj školi Vladimir Prelog održan je niz radionica koje su itekako polučile uspjeh.

„Kada učenike podučavaju mladi, njihovi praktički vršnjaci koji imaju znanje , onda je uspjeh
zagarantiran. Mi smo s radionicama započeli 2019. i odmah su djeca to prihvatila, bilo im je
zanimljivo i kažu da su puno naučili. Mi smo ove godine uspjeli obuhvatiti sve razredne
odjele, dakle oko 1000 učenika je prošlo ovu edukaciju.“-rekla je prof. psihologije, Violeta
Jazbec, zamjenica ravnatelja Prirodoslovne škole Vladimir Prelog

Zbog dobre edukacije, mnogi su se učenici ove škole odlučili cijepiti protiv HPV-a.
„Zahvaljujući ovoj kampanji i edukaciji koje su provedene u ovoj školi, naš telefon zvoni,
učenici zajedno sa svojim roditeljima izražavju želju za cijepljenjem protiv HPV-a. Evo, za
primjer: nazvala me jedna maturantica ove škole koja je bila predstavnica svog razreda.
Dogovorila je termin za cijepljnje 10 učenika njezonog razreda. Tako da izrazito podržavamo
ovu akciju i mislim da je itekako dodatna vrijednost u svim našim naporima da se mladi i
njihovi roditelji educiraju u ovome problemu.“- rekla je dr. Lara Dadić, liječnica školske
medicine.

„Budi mRAK“ kampanju provode Udruga studenata medicine CroMSIC, u suradnji s HZJZ-
om i Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Cjelokupni video sa konferencije dostupan je na linku